Ekstra tidlig innsats – folkehelsearbeid i praksis

Hva gjør Intempo AS?
Intempo AS er en sosial entreprenør med en innovativ løsning på folkehelseutfordringer i kommunene. Vårt fokus er de aller yngste barna, så vi gir helsestasjoner, foreldre og barnehager i kommunene tilgang til kunnskap om hjernen og konkrete verktøy. Vi arbeider kunnskapsbasert sammen med kommunene og tilbyr et supplement til den pedagogiske innsatsen i barnehagen og i hjemmet.  Virksomheten ble etablert i 2009 av spesialpedagog Heidi Aabrekk. Intempo har tre ansatte som tilbyr Se hele meg-prosjekt over hele landet.

Vi har utviklet Bravo-leken
Den tradisjonelle pedagogikken sikrer samtaler, høytlesning, sang, rim og regler. Likevel faller språksvake 2 åringer utenfor leken og 20 – 29% har laveste leseferdighet i 5. klasse.  Disse barna ville ha stor nytte av et stimulerende miljø de første leveårene. Vi vet ofte ikke hvem de er, derfor gir vi noe ekstra til alle barna; vi tilbyr dem Bravo-leken i samlingsstunden. I små grupper får de oppleve en 10 – 15 minutters aktivitet som introduserer begreper gjennom alle sansene. De voksne bruker mulighetene som byr seg resten av dagen til å repetere begrepene, skape innhold og forståelse gjennom samtaler og aktiviteter, som et supplement til det barna selv tar initiativ til.

Gjennom Bravo-leken ønsker vi å skape tilstrekkelige nettverk i hjernen, eller et bedre ordforråd, større begrepsforståelse og tryggere språklig bevissthet, som hjelper dem til å nyttegjøre seg språket og motorikken slik at kommunikasjon, lek og vennskap blir lettere for dem. Resultatene viser foreløpig at innsatsen kommunene gjør utjevner forskjellene ved skolestart. Flere barn enn tidligere kan lese i 1. og 2. klasse og behovet for spesialundervisning er markant redusert. Les mer om resultatene våre her!

Hvem passer leken for?
Bravo-leken er spesielt utviklet for barnets tre første leveår. Dette er en fase i barnets liv hvor hjernen utvikles i rekordfart, hvor barnets nysgjerrighet og lærevilje er vidåpen og nærmest umettelig. Selv om leken er spesielt utviklet for de aller yngste kan også eldre barn og barn med spesielle behov leke Bravo. Øverst på siden i de grønne fanene, kan du lese mer om Bravo-leken tilpasset våre målgrupper.

Vi forhandler bObles og utvikler Go sondemat
Intempo er også opptatt av fysisk aktivitet og kosthold. bObles er aktive sittemøbler. De er utviklet i Danmark og tilbys av oss til bruk i barnehage og på helsestasjon, og som hjelpemiddel for barn med forsinket motorisk utvikling. Go sondemat er et prøveprosjekt for de som har knapp i magen. Målet er å utvikle supper produsert av ekte råvarer og vi ber interesserte ta kontakt på post@intempo.no.

Vi vil bidra til FNs bærekraftmål nr. 4bærekraftmål
FNs bærekraftmål erstatter tusenårsmålene som ble vedtatt i år 2000. Tusenårsmålene har vært en suksess og har mobilisert til felles innsats mot fattigdom og for utvikling. FNs medlemsland har vedtatt 17 globale felles mål for en bærekraftig utvikling de neste 15 årene, målene blir førende for norsk utviklingspolitikk frem mot 2030.

Som sosial entreprenør ønsker Intempo å bidra mot måloppnåelse av FNs bærekraftmål nr. 4. Dette målet handler om å sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme mulighet for livslang læring for alle. Intempo har fokus på helsefremmende arbeid for alle barn mellom 0-3 år. Vi jobber for at barna skal få et best mulig tilbud innenfor læring og utvikling tidlig, slik at de får en god utrustning for livet. Dette fordi tidlig stimulering gir økt læringsutbytte og et godt grunnlag for videre læring. Og ikke minst, barna synes det er gøy!