Er du nysgjerrig på Bravo-leken og bObles? Ønsker du å lære mer? Gjennom vårt nettkurs håper vi at du finner ut av hvordan du kan bruke Bravo- og bObles-produktene og hvorfor det er viktig med tidlig stimulering av alle barn.

Nettkurset passer for alle som er sammen med barn, hjemme eller på jobb! Kjære barnehageansatte, lærere, spesialpedagoger, helsesykepleiere og alle foreldre, vi håper du lærer noe nytt!  Under finner du de ulike kursmodulene, velg de som passer for deg!

Bravo Kickstart/Level up
Bravo Kickstart/Level up
Vårt systematiske og helhetlige språkverktøy, utviklet med utgangspunkt i hjerneforskning og pedagogikk. Brukes i barnehager, på skoler og for barn med og uten spesielle behov. Lær mer om hvordan du bruker materiellet, se instruksjonsfilmer og få gode tips til organisering av leken.

Les mer

BibelBravo
BibelBravo
Trosopplæringsverktøyet BibelBravo er utviklet med utgangspunkt i Bravo-leken, hjerneforskning og pedagogikk. Hovedmålgruppen er barnehagebarn og barn i alderen 0-5 år som deltar i ulike kristne sammenhenger. Eldre barn og barn med spesielle behov kan også ha utbytte av materiellet med enkle tilpassinger.

Les mer

Filmer av Bravo-leken i bruk
Her finner du en oversikt over filmer som hører sammen med de ulike bolkene i nettkurset. Du finner også filmeksempel knyttet til hver enkelt bolk under.

Se her
bObles – for variert aktivitet inne
Siden ett- og toåringer er i en fase der de hele tiden skal lære og utvikle nye bevegelsesmåter, er det viktig at de motiveres til å bevege seg. Aktivitetsmøblene fra bObles gjør innemiljøet om til “ulendt terreng” og pauseaktivitetene i Bravo-runden mer varierte. Møblene utfordrer og vokser med barna.

Les mer

Bravo Mini
Bravo Mini
Vår helt nye produktpakke for de aller aller minste. Utviklet for foreldre i permisjon, og deles ut på helsestasjoner i enkelte av landets kommuner. Lær mer om hvordan du bruker materiellet og få gode tips til både helsesøstre og foreldre.

Les mer

Bravo Active
Bravo Active – 1. – 10. trinn
Hjernen er plastisk og formbar hele livet, og responderer blant annet godt på økt puls, entusiasme og variasjon. Hvordan kan Bravo-leken inspirere elever i skolealder? Kan mer systematikk og fysisk aktivitet påvirke entusiasmen og motivasjonen helt opp på ungdomstrinnet?

Les mer

Hva er Bravo-leken og hvem passer den for?
Språkverktøyet Bravo-leken er utviklet som et supplement til det pedagogiske arbeidet i hjemmet, i barnehagen og på skolen. Leken er spesielt utviklet for de yngste barna, men eldre barn og barn med spesielle behov har også stort utbytte av å leke Bravo.

Les mer

Grunnprinsipper
Entusiasme, variasjon og intensitet er de tre grunnprinsippene for Bravo-leken. Når du forstår hvorfor vi har valgt ut disse tre, er det bare å sette i gang med leken!

Les mer

Teoretisk forankring
Intempos teoriforankring knytter seg ikke til de tradisjonelle modningsteoriene, der barna skal modne av seg selv og at ytre påvirkning skader den naturlige prosessen. Vi støtter oss til den dynamiske systemteorien, som hjerneforskerne arbeider ut i fra.

Les mer