Til stor hjelp for barn med forsinket språkutvikling

Tre av 16 barn på en avdeling ved Solkollen barnehage Flekkerøy hadde betydelig forsinket språkutvikling. Utbyttet disse barna hadde av Bravo-leken imponerte personalet.  – Vi hadde tre barn som lå veldig etter i språkutviklingen. Vi har sett en utrolig forbedring for disse barna, og god utvikling hos de andre barna, forteller Therese Forsmo.  Hun har 7,5 års erfaring som fagarbeider … Les mer

Vi trenger ikke "vente og se"

Webinaret “Tidlig innsats” med fire foredrag ble gjennomført på to formiddager med 130 fagpersoner fra hele Norge. Vi har ikke arrangert så mange webinar før, sier Heidi Aabrekk, men vi opplever at dette er en effektiv måte å spre ny kunnskap til mange på. Dette ønsker vi helt klart å gjøre mer av! Intensjonen med webinaret er å informere om … Les mer

Over 90 prosent vil fortsette med Bravo-leken

I to år har alle barnehagene i Strand kommune lekt Bravo-leken. Nå som prosjektet er avsluttet ønsker 91,7 prosent å fortsette med leken.  I språkkommunen Strand har alle barnehager lekt Bravo-leken de siste to årene, som del av kommunens helhetlige strategi for å gi barn og unges leseferdigheter et løft.  – I en undersøkelse i 2016 scoret vi noe lavt på … Les mer

Dette vet vi om Bravo-leken, men for å få nye svar må ny forskning til

Erfaringer fra praksisfeltet viser at Bravo-leken har god effekt på barns språkutvikling, men forskning som gir svar på hvorfor de observerte effektene gjør seg gjeldende mangler. I det følgende blir forskning og erfaringsbasert kunnskap som per nå danner grunnlaget for Bravo-lekens innhold og metodikk presentert. Dette kan gi en indikasjon på hvorfor Bravo-leken har effekt, men først og fremst peker … Les mer